top of page

jeu. 20 oct.

|

De locatie wordt later bepaald

ENG/FR Advanced Workshop PSYCH-K®

If you enjoyed the Basic Workshop and would like to learn more about PSYCH-K®️, deepen your skills and make the next big step in your personal development, then the Advanced Integration Workshop is for you. It‘s a "journey" to go deeper within you and to go to a new and higher level of awareness.

Registratie is afgesloten. Wil je toch nog meedoen, bel me dan even.
Naar Agenda
ENG/FR Advanced Workshop PSYCH-K®
ENG/FR Advanced Workshop PSYCH-K®

Période et lieu

20 oct. 2022, 09:00 – 23 oct. 2022, 17:00

De locatie wordt later bepaald

à propos de cet évènement

If you enjoyed the Basic Workshop and would like to learn more about PSYCH-K®️, deepen your skills and make the next big step in your personal development, then the Advanced Integration Workshop is for you. It‘s a "journey" to go deeper within you and to go to a new and higher level of awareness.

During the Advanced Integration Workshop you’ll learn processes, that accelerate change, support you to tap into your full potential and significantly increase your ability to be a PSYCH-K®️ Facilitator, with yourself and others. 

You’ll learn…

·      how to have a better and more effective communication with others, 

·      how to transform personal issues with others and better understand the lessons to be learned in a relationship, 

·      how to transform the “trauma of birth” and the “fear of death”, by which you get a better and more joyful bonding with life, 

·      how to make beliefs easy to assess and easy to change, usually in a matter of seconds, 

·      how to work over distance, which allows you to work with people via phone or video call and even opens the possibility to       work with pets, 

·      and much more  

The workshop will be given in English by Sabrina Kiermaier with Dutch translation Sabine Raveschot, 

prerequisite is the Basic Workshop.

Working hours 

First day from 9am till 6pm,  

Second day from 9am till 6pm,  

Third day from 9am till 6pm.  

Last day from 9am till 5pm  

Investment 

- Workshop price is 1200  

- Teaching materials, water, coffee, tea, fruit and snacks are included. You can bring your own lunch. 

- Repeat workshop is 500€ 

 

Attention! 

A registration is a mutual commitment. Anyone who cancels a workshop less than 14 days in advance commit to pay half of the workshop fee.  If you do not show up or you cancel the workshop less than 5 days in advance, you undertake to pay for the whole workshop. A workshop is also a commitment to a location and accommodation. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als je van de Basis Workshop genoten hebt en meer wilt weten over PSYCH-K®️, je vaardigheden wilt verdiepen en de volgende grote stap in je persoonlijke ontwikkeling wilt maken, dan is de Advanced Integration Workshop iets voor jou. Het is een 'reis' om dieper contact met jezelf te maken en een nieuw en hoger bewustzijnsniveau te bereiken.

Tijdens de Advanced Integration Workshop leer je processen die verandering versnellen, je helpen om je volledige potentieel te benutten en je vermogen om een PSYCH-K®️-facilitator te worden, aanzienlijk te vergroten, met jezelf en anderen.

Je zal leren…

· Hoe u een betere en effectievere communicatie met anderen kunt hebben,

· Hoe u persoonlijke problemen met anderen kunt transformeren en de lessen die u in een relatie kunt leren beter kunt begrijpen,

· Hoe u het "geboortetrauma" en de "angst voor de dood" kunt transformeren, waardoor u een betere en vreugdevollere band met het leven krijgt,

· Hoe u overtuigingen gemakkelijk kunt beoordelen en gemakkelijk kunt veranderen, meestal binnen enkele seconden,

· Hoe u op afstand kunt werken, waardoor u met mensen kunt werken via telefoon of videogesprek en zelfs de mogelijkheid opent om met huisdieren te werken,

· en veel meer

De workshop wordt in het Engels gegeven door Sabrina Kiermaier met Nederlandse vertaling door Sabine Raveschot, voorwaarde is de Basis Workshop gevolgd hebben.

Werkuren

Eerste dag van 9u tot 18u,

Tweede dag van 9u tot 18u,

Derde dag van 9.00 tot 18.00 u,

Laatste dag van 9u tot 17u

Investering

- Workshop prijs is 1200 € 

- Lesmateriaal, water, koffie, thee, fruit en snacks zijn inbegrepen. U kunt uw eigen lunch meenemen.

- Herhalen van de workshop 500€

Aandacht!

Een inschrijving is een wederzijds overeenkomst. Iedereen die een workshop minder dan 14 dagen van tevoren annuleert, verbindt zich ertoe de helft van het workshopgeld te betalen. Als u niet komt opdagen of u annuleerd de workshop minder dan 5 dagen van tevoren, verbindt u zich ertoe de hele workshop te betalen. Een workshop is ook een inzet voor een locatie en accommodatie.

Partagez cet évènement

bottom of page