top of page

ven. 02 déc.

|

Keerbergen

ENG/NL Master Facilitation Workshop

If you enjoyed the Basic Workshop and would like to learn more about PSYCH-K®️, deepen your skills and make the next big step in your personal development, then the Master Facilitation Workshop is for you. It‘s a "journey" to develop your skills to facilitate a session and much more.

Registratie is afgesloten. Wil je toch nog meedoen, bel me dan even.
Naar Agenda
ENG/NL Master Facilitation Workshop
ENG/NL Master Facilitation Workshop

Période et lieu

02 déc. 2022, 09:00 – 04 déc. 2022, 17:00

Keerbergen, Domien Liekenslaan 20, 3140 Keerbergen, België

à propos de cet évènement

This course is designed to help you develop high-level facilitation skills in working with yourself and others. The workshop is for professional and non-professional PSYCH-K Facilitators who wish to “fine tune” their facilitation skills beyond what was possible to teach or learn in the PSYCH-K Basic Workshop, or other PSYCH-K Workshops. The net effect is to help you increase your current level of effectiveness, ease and confidence as a PSYCH-K Facilitator.

You will learn how to:

 • Develop a personal “core-connection” statement about PSYCH-K
 • Surrogate your Partner for long distance sessions
 • Discover spiritual messages that may be present in challenging situations
 • Conduct effective and dynamic private in-person sessions from start to finish
 • Conduct effective and dynamic telephone sessions from start to finish
 • Conduct effective and dynamic Skype, Zoom etc, sessions from start to finish
 • Personally, benefit from Balances you facilitate with others
 • Deal with occasional exceptions to the Balance processes, and handle muscle testing challenges
 • Step confidently onto the road of mastering the art of facilitating PSYCH-K!

In addition to these skills, you will receive a Facilitator’s Manual that will give you a source for additional information on subjects such as marketing, how to conduct an effective presentation of PSYCH-K to groups and organizations, the do’s and don’ts of conducting private sessions, and much more.

Important notice

A 39 page pre reading workshop manual is sent to participants prior to the workshop and upon receipt of payment. The manual must be read before the start of the workshop.

It is recommended that bookings are made and paid for at least two weeks before the workshop. This allows enough time to read the manual at least two times, as we will spend the first morning of the workshop discussing the contents of the manual.

❅ Once the manual is emailed to you, payment for the workshop becomes non-refundable. If, for some reason, you are unable to attend the workshop once the manual has been sent, you will be able to book on to another Master Facilitation Workshop, but not receive a refund ❅.

The workshop will be given in English by Sabrina Kiermaier with Dutch translation by Sabine Raveschot, prerequisite is the Basic Workshop.

Working hours 

First day from 9am till 6pm,  

Second day from 9am till 6pm,  

Last day from 9am till 5pm  

Investment 

- Workshop price is 980€ 

- Teaching materials, water, coffee, tea, fruit and snacks are included. You can bring your own lunch. 

 

Attention! 

A registration is a mutual commitment. Anyone who cancels a workshop less than 14 days in advance commit to pay half of the workshop fee.  If you do not show up or cancel the workshop 3 days in adcance, you undertake to pay for the whole workshop. A workshop is also a commitment to a location and accommodation. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze cursus is bedoeld om u te helpen bij het ontwikkelen van faciliterende vaardigheden op hoog niveau in het werken met uzelf en anderen. De workshop is voor professionele en niet-professionele PSYCH-K Facilitators die hun specifieke vaardigheden wensen te "verfijnen" buiten de mogelijkheden van PSYCH-K Basisworkshop of andere PSYCH-K Workshops. De bedoeling is om u te helpen uw huidige niveau van effectiviteit, gemak en zelfvertrouwen als PSYCH-K Facilitator te vergroten.

U leert hoe u:

 • Een persoonlijke 'kernverklaring' over PSYCH-K creëren 
 • In plaatvervanging gaat voor uw partner voor sessies op afstand
 • Spirituele boodschappen ontdekken die in moeilijke situaties aanwezig kunnen zijn
 • Een effectieve en dynamische persoonlijke sessie houd van begin tot eind
 • Een effectieve en dynamische telefonische sessie voert van begin tot eind
 • Een effectieve en dynamische Skype, Zoom enz. sessie houd van begin tot eind
 • Persoonlijk kan profiteren van de balansen die u samen met anderen faciliteert
 • Omgaat met uitzonderingen op de Balance-processen en uitdagingen op het gebied van spiertesten
 • Vol vertrouwen de kunst van het faciliteren van PSYCH-K onder de knie te krijgen!

Naast deze vaardigheden ontvang je een Facilitator's Manual die je een bron geeft voor aanvullende informatie over onderwerpen als marketing, hoe je PSYCH-K effectief kunt presenteren aan groepen en organisaties, de do's en don'ts van je houding tav privésessies en nog veel meer.

Belangrijke mededeling

Voorafgaand aan de workshop en na ontvangst van betaling wordt een pré-handleiding van 39 pagina's naar de deelnemers gestuurd. De handleiding moet worden gelezen voordat de workshop begint.

Het wordt aanbevolen om minimaal twee weken voor de workshop te boeken en te betalen. Dit geeft voldoende tijd om de handleiding minstens twee keer te lezen, aangezien we de eerste ochtend van de workshop zullen besteden aan het bespreken van de inhoud van de handleiding.

❅ Zodra de handleiding naar u is gemaild, wordt de betaling voor de workshop niet meer teruggestort. Als je, om wat voor reden dan ook, niet in staat bent om de workshop bij te wonen nadat de handleiding is verzonden, kun je je aanmelden voor een andere Master Facilitation Workshop, maar krijg je geen terugbetaling ❅.

De workshop wordt in het Engels gegeven door Sabrina Kiermaier met Nederlandse vertaling door Sabine Raveschot, voorwaarde is de Basis Workshop gevolgd hebben.

Werkuren

Eerste dag van 9u tot 18u,

Tweede dag van 9u tot 18u,

Laatste dag van 9u tot 17u

Investering

- Workshop prijs is 980 €

- Lesmateriaal, water, koffie, thee, fruit en snacks zijn inbegrepen. U kunt uw eigen lunch meenemen.

 

Aandacht!

Een inschrijving is een wederzijds overeenkomst. Iedereen die een workshop minder dan 14 dagen van tevoren annuleert, verbindt zich ertoe de helft van het workshopgeld te betalen. Als u niet komt opdagen of annuleerd minder dan 3 dagen op voorhand, verbindt u zich ertoe de hele workshop te betalen. Een workshop is ook een inzet voor een locatie en accommodatie.

Partagez cet évènement

bottom of page